+500 spontane kandidaten op een jaar bij Natrajacali

the Challenge

Natrajacali, die deel uitmaakt van de Spaanse internationale chocoladegroep Natra is een chocoladeproducent te Bredene. Ze produceren chocoladetruffels, zeevruchten en pralines. Operatoren hebben een cruciale functie binnen de productie. Enkele cruciale factoren als operator in de chocoladeproductie is het reinigen van spuitkoppen, de juiste omschakelingen maken en het productieproces goed begrijpen. Er is instroom op deze vacature maar de verwachting en de kwaliteit zijn niet altijd evenredig. Natra klopte aan bij Tomorrow om aan een juist expectation management naar kandidaten te doen en een duidelijke inzage te geven in de functies.

The result

Waar er voorheen geen organische instroom was op vacatures en volledig beroep werd gedaan op interimkantoren, is er sinds de samenwerking met Tomorrow een directe organische instroom gerealiseerd van 500 kandidaten en werd samenwerking met interimkantoren volledig teruggeschroefd. Zo werden operatoren aangetrokken maar evengoed bedienden. Ook de kwaliteit van sollicitanten werd verhoogd: kandidaten wisten precies wat de functie zou inhouden en wat er van hen verwacht werd. Double win!

the solution

Enerzijds werd een bedrijfsvideo gemaakt om kandidaten te informeren over het bestaan van Natrajacali, wat ze precies doen en wat de producten zijn die realiseren. Deze video is multi-inzetbaar naar alle stakeholders. Anderzijds werden videovacatures gecreëerd als operator. Dit met één duidelijke doelstelling: het correct informeren over de functie als operator bij Natrajacali, de jobinhoud visueel weergeven en het team tonen. Daarnaast werd ingezet op video's voor interne communicatie. Deze geven elke functie binnen het productieproces weer. Zo is het voor iedereen duidelijk wat de functies omvatten. Deze videos worden ook ingezet bij onboarding. Als iemand nieuw start heeft hij of zij direct een zicht wat de collega's precies doen.

No items found.