client

VPK - Jobdag

VPK Paper is de Belgische papierdivisie van VPK Packaging Group. Gelegen in Dendermonde en het centrum van de driehoek Gent - Antwerpen - Brussel stelt VPK Paper honderden mensen te werk.

the Challenge

De productie van papier is zeer proces gedreven en hiervoor zijn ze steeds op zoek naar ervaren procesoperatoren, geen evidentie in de huidige markt. VPK onderneemt al heel wat acties om de instroom te verhogen en weten uit ervaring dat heel wat kandidaten interesse tonen eens ze weten hoe complex en groots de productie werkelijk is. Daarom organiseerde VPK een jobdag om geïnteresseerden een blik achter de schermen te geven.

the solution

Een jobdag staat of valt met het aantal kwalitatieve inschrijven. Om de jobdag extra visibiliteit te geven deed VPK beroep op ons. We creëerden enerzijds een video die toelichtte wat men mocht verwachten van de jobdag. Anderzijds hebben we een marketing campagne opgezet via social media om de jobdag kenbaar te maken in de ruime omgeving.

The result

Het was een succes! In totaal waren er 34 inschrijven waarvan 16 mensen effectief aanwezig waren op de jobdag. Eindresultaat, 2 gemotiveerde kandidaten die een carrière gestart zijn bij VPK.

No items found.
No items found.