Meer kandidaten, meer fondsen, meer steun.

Employer branding

client

Artsen Zonder Grenzen

Artsen zonder grenzen is een onafhankelijke, internationale organisatie die hulp verleent aan bevolkingsgroepen in nood, aan slachtoffers van natuurrampen, rampen door de mensen veroorzaakt, van oorlogen en burgeroorlogen. Iedereen kent de naam, maar velen weten niet concreet voor wat Artsen Zonder Grenzen staat alsook hoe de werking in elkaar zit.

the Challenge

Om Artsen Zonder Grenzen optimaal te kunnen laten fungeren zijn fondsen nodig. Fondsen die mede door de burgers worden aangeleverd. Om dit te werk te stellen zijn fondsenwervers nodig. Een profiel waar iédereen voor in aanmerking kan komen, maar die weinigen effectief overwegen. Om de instroom te verhogen werd beroep gedaan op Tomorrow.

the solution

Als eerste creëerden we een awareness video zodat iédereen goed begrijpt waarom Artsen Zonder Grenzen bestaat alsook wat de concrete impact en meerwaarde is. Zo versterken we de bewustwording van het belang van Artsen Zonder Grenzen. We brengen artsen naar voor die hun persoonlijk verhaal toelichten. Finaal wordt duidelijk dat deze verhalen en de hulp mogelijk is dankzij de fondsen. De oproep om fondsenwerver te worden staat centraal als apotheose.

The result

Als resultaat werden meer dan 2.5 miljoen impressies gemaakt op 6 maanden tijd en converteerden we meer dan 13.000 mensen naar de jobsite als fondsenwerver die resulteerde in diverse kwalitatieve kandidaten. Dit met slechts een kost per click van 0,31 cent. We creëerden instroom waar er voor de lancering zo goed als geen instroom was. Het ultiem resultaat is dat op deze manier meer fondsen worden geworven en de werking verder gestimuleerd wordt van Artsen Zonder Grenzen.

No items found.
Employer branding